HỘI THẢO:
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TỐI ƯU CHO CÁC VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG,
BẢO HIỂM VÀ THUẾ TNCN NĂM 2018

MỤC TIÊU HỘI THẢO

Giải pháp giúp chi phí bảo hiểm, chi phí thuế TNDN, thuế TNCN là thấp nhất nhưng đúng luật bảo hiểm, luật lao động, luật thuế và các quy định khác liên quan

NỘI DUNG HỘI THẢO

Nâng cao nhận thức

Về vấn đề bảo hiểm bắt buộc và mục tiêu quản trị chi phí nhân sự

Chia sẻ

Chia sẻ trao đổi giữa các chuyên gia và doanh nghiệp về các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn

Giải pháp

Giải pháp quản trị tài chính tối ưu cho chi phí tiền lương, bảo hiểm và thuế TNCN

HỘI THẢO NÀY DÀNH CHO AI?

Cá nhân

Chủ Doanh nghiệp CEO, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp, Giám đốc tài chính CFO, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Quản trị nhân sự HR

Doanh nghiệp

Các loại hình Doanh nghiệp: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp, DN FDI & các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công

QUÀ TẶNG THAM DỰ HỘI THẢO

Bộ giải pháp được cụ thể hóa bằng hệ thống mẫu biểu Quy chế, Hợp đồng và các mẫu chứng từ liên quan đến quản trị chi phí tiền lương, bảo hiểm và thuế TNCN của DN.

 

DIỄN GIẢ

Ms HỒNG TRANG

Kinh nghiệm
– Tổng giám đốc, CEO Công ty CP đào tạo kỹ năng tài chính EDUBELIFE.
– Chuyên gia tư vấn quản trị CP nhân sự, XD hệ thống kiểm soát nội bộ cho các DN vừa và nhỏ, đơn vị sự nghiệp công, quy mô nhỏ đến hàng trăm, hàng nghìn lao động.
– Chuyên gia quản trị tài chính, tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức công tác quyết toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp: DNNN, DN FDI, DN tư nhân vừa và nhỏ Việt Nam.
– Cố vấn tài chính khởi nghiệp cho các start up thành công thuộc chương trình “Tiếp sức khởi nghiệp” – Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam.
– Cố vấn kiểm soát tài chính cho các Nhà đầu tư Angle.
– Nguyên Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT hơn 10 năm kinh nghiệm, nay là Trưởng Ban kiểm soát Công ty đại chúng MACHINCO 1 – Bộ Công thương.
– Giảng viên ĐH nhiều năm kinh nghiệm chuyên ngành TCDN, kế toán tài chính tại Học viện Bưu chính viễn thông.
Học vấn
– Cựu sinh viên giỏi tại Học viện Tài chính, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp.
– Tốt nghiệp loại ưu Thạc sĩ xuất sắc chuyên ngành Tài chính và Kiểm soát – Đại học Jean Mounlin Lyon 3, Cộng hòa Pháp (Master in Finance & Control)
– Hoàn thành 86% chương trình CIMA – CFO (Kế toán quản trị Công chứng Anh Quốc)

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Từ 8h30 đến 17h (nghỉ trưa 2h):

 Tại Hà Nội: Thứ bảy, ngày 21/04/2018

PHÍ THAM DỰ VÀ ƯU ĐÃI

Mức phí tham dự:

1.200.000 đồng/buổi (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

Giảm 50% cho các học viên, DN đã từng tham gia bất kỳ khóa học đào tạo, tư vấn tại Edubelife.

Giảm 50% đối với chủ Doanh nghiệp Start up (DN mới thành lập trong vòng 5 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư)

Giảm 50% đối với thủ trưởng, kế toán Đơn vị hành chính sự nghiệp

Giảm 30% đối với Đối tượng còn lại.

 Thông tin chuyển khoản:

♦ STK: 0021000 356 063

♦ Tên TK: Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ năng Tài chính Edubelife

♦ Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội

♦ Note: Khi chuyển tiền, bạn vui lòng ghi rõ: (Họ tên) (khóa học đã tham gia) hội thảo bảo hiểm 21042018

♦ Ví dụ: (Học viên Nguyễn Văn A đã từng học khóa kế toán tổng hợp tại Edubelife, khi chuyển tiền ghi): Nguyen Van A khoa ktth hoi thao bao hiem 21042018

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

    COPYRIGHT © KETOANHONGTRANG.VN 2017