Khóa học kế toán

ID Tên khóa học Thời gian Ngày khai giảng
KT - 15 Tư vấn theo nhu cầu 2 tháng 18 Tháng Một, 2018
KT-14 Đào tạo Kế toán Đơn vị sự nghiệp, DV công 2 tháng 18 Tháng Một, 2018
KT-13 Kế toán tổng hợp nâng cao theo nhu cầu 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2018
KT-12 Kế toán tổng hợp cho sinh viên 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Mười Hai, 2018
KT-11 Kế toán tổng hợp cho người đã đi làm 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2018
KT-10 Kế toán sự nghiệp, dịch vụ công 2,5 - 03 tháng 5 Tháng Một, 2018
KT-09 Tiếng anh thông dụng 2,5 - 03 tháng 7 Tháng Một, 2018
KT-08 Xử lý rủi ro thuế 2,5 - 03 tháng 18 Tháng Tư, 2018
Trang 1 trên 212