STTTHỨLớp họcNGÀY GIỜNỘI DUNGGIÁO VIÊNGHI CHÚĐỊA ĐIỂM
1Thứ baK 5104/08/202018h30 - 20h30Chuyên đề 7: Kế toán tổng hợp nâng caoMs. Hồng TrangHV làm bài tập về nhà14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
2Thứ nămK 5106/08/202018h30 - 20h30Chuyên đề 7: Lập BCTC và Tờ khai thuế GTGT (Bế giảng)Ms. Hồng TrangHV làm bài tập về nhà14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
3Thứ bẩyTax 2308/08/202018h15 - 21h15
Chuyên đề 3: Kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp & Chuyên đề 4: Thuế khác, Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ thanh kiểm tra thuế (Bế giảng)Ms. Hồng TrangHV làm bài tập về nhà14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội
4Chủ nhậtWe 1109/08/202008h30 - 12h30Chuyên đề: Kế toán phương pháp tài khoản & mối quan hệ với Phương pháp lập BCTC (chữa bài tập)Ms. Hồng TrangHV làm bài tập về nhà14 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội